เพลงเกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1
เพลงเกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1


เพลงมาร์ช  สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

สาธิต ราชภัฏ สงขลา                     ทวีปัญญา ปราดเปรื่อง เรืองศักดิ์ศรี

พลานามัย สมบูรณ์ พูนทวี                     สามัคคี เลิศล้ำ เปี่ยมน้ำใจ

สำโรงเด่น ตระหง่านคง ดำรงมั่น       สร้างสรรค์ เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1 นำสมัย

ศิลป์ กีฬา ดนตรี มีวินัย                         มุ่งสร้างไทย วัฒนา วิชาการ

            ราชภัฏ สงขลา สาธิตแกร่ง               สีขาวแดง งามสง่า กล้าหาญ

องอาจ ฉลาดเฉลียว เชี่ยวชาญ               แผ่ไพศาล ถิ่นไผทไชโย